lunes, 6 de abril de 2015

ASTÈNIA PRIMAVERAL

Aquesta és la definició de la RAE...

I aquests alguns dels símptomes característics de l'ASTÈNIA PRIMAVERAL:
cansament, desmotivació, irritabilitat, humor alterat, baixada de la libido, falta d'energia, dificultat per conciliar el son, falta de concentració, disminució de la gana.

T'identifiques amb ells? Potser només amb alguns?

Poden ser deguts al canvi d'horari, modificacions en l'ambient com són les condicions de llum, la pressió atmosfèrica, canvi meteorològic... canvi en alguns hàbits (el fet de què es faci fosc més tard, el bon temps, fan canviar les activitats), canvi en l'alimentació... tot això afecta a les nostres hormones així que no t'estranyi que el teu ritme biològic s'alteri i apareguin aquests símptomes.
El nostre cos necessitarà temps per adaptar-se. De totes maneres, el pots ajudar:

Alimentació: equilibrada, bona, variada.
Esport moderat: generaràs betaendorfines, conegudes com "hormones del benestar", que t'ajudaràn a combatre aquest estat.
- Procurarte activitats que t'aportin plaer. Per generar endorfines també.
- Respectar les teves hores de son.
Hidrata't bé. Ja saps, 1,5 - 2 al dia. 
- Sigues ordenat/da amb els horaris de la teva alimentació i del teu son, sobretot.. Per facilitar l'adaptació a l'organisme.

- Si hi ha altres símptomes com febre, mucositat, irritació gola, alteracions gastrointestinals... consulta al teu metge! No sembla que sigui astènia primaveral.
- Intenta no donar importància als pensaments negatius, poden ser conseqüència de l'alteració orgànica. Bé, a no ser que a la primavera se li sumi un moment vital conflictiu! Aleshores potser val la pena buscar una solució!


Com pots millorar la teva alimentació?
Proporciona al teu organisme hidrats de carboni complexes rics en el grup de vitamina B. Aquests són els cereals integrals, el mill, la civada, arròs, el sorgo, les llegums. Millor si intentes variar entre els que no porten gluten i els que si. El propi gluten en excés ens danya la mucosa intestinal i això pot acabar esdevenint en intolerància, entre altre problemes.
També obtindràs vitamines d'aquest grup del brócoli, cols i coliflor. Fixa't que la naturalesa t'ofereix aquestes verdures de temporada fins ben entrada la primavera.

Aporta també aliments rics en vitamina Ccítrics com el kiwi, les maduixes, taronja, llimona.Així com meló, tomàquet, brócoli, espinacs.

Evidentment que l'alimentació sigui, com sempre, de temporada.
Intenta disminuir els fregits, els làctics de vaca (millor cabra o ovella. Gran part de les al·lèrgies estan provocades per el gluten i la lactosa en excés), les begudes amb gas, alcohol, el sucre... aquests provoquen que el teu fetge es carregui de tòxics i no pugui depurar-los, degut a l'excés. El necessitem disponible per les seves funcions, en especial aquesta: la de depurar les toxines. La primavera és una estació que provoca moltes al·lèrgies: un fetge "carregat" pot empitjorar-les.

A més dels aliments anteriorment esmentats, pots protegir aquest òrgan amb Te Verde (tipus Bancha és una bona opció, així com el Sencha. Uns 3 al dia durant un mes), també les anous i l'alvocat (tot i que la seva temporada sigui a partir de maig, afegeix-li aleshores). Un altre bon aliment per "protegir" el fetge són les algues. Ull l'excés de qualsevol aliment!! 


¡SALUT!
Bibliografia:
- "Tabla de composición de Alimentos". Olga Moreiras et al. Ed. Pirámide. 16ena Edición. 
- www.onmeda.es 
- "Materia Medica". Bensky. Chinese Herbal Medicine.

ASTENIA PRIMAVERAL


Esta es la definición de ASTENIA de la RAE...

Y estos son algunos de los síntomas característicos de la ASTENIA PRIMAVERAL:
cansancio, desmotivación, irritabilidad, humor alterado, bajada de la libido, falta de energía, dificultad para conciliar el sueño, falta de concentración, menor apetito.

¿Te identificas con ellos? ¿Quizá con algunos?

Ellos podrían ser debidos al cambio de horario, modificaciones en el ambiente como las condiciones de luz, presión atmosférica... cambio de algunos hábitos (piensa que anochece más tarde, más buen tiempo...), cambio de alimentos... Todo esto afecta a nuestras hormonas así que no es de extrañar que nuestro ritmo biológico se altere y aparezcan algunos de éstos síntomas.
A nuestro cuerpo le llevará un tiempo la adaptación. De todos modos, puedes ayudarte con:

- Alimentación: equilibrada, buena, variada.
- Deporte moderado: así generarás betaendorfinas, te ayudarán a combatir este estado.
- Procurarte actividades que te aporten placer. Para generar endorfinas también (conocidas como hormonas del bienestar).
- Respetar tus horas de sueño.
- Hidrátate bien. Ya sabes, 1,5-2 litros al día.
- Sé ordenado/a con los horarios de tu alimentación y de tu sueño, sobretodo. Para facilitar la adaptación al organismo.

- Si hay otros síntomas como fiebre, mucosidad, irritación de garganta, alteraciones gastrointestinales... consulta a tu médico! No parece ser astenia primaveral.
- Intenta no darle importancia a tus pensamientos negativos, son consecuencia de la alteración orgánica. Bueno! a no ser que se sume, a la primavera, un momento vital conflictivo! Entonces quizá deberías procurar una solución.


¿Cómo puedes mejorar tu alimentación?

Proporciona a tu organismo hidratos de carbono complejos ricos en vitamina B. Estos son los cereales integrales, el mijo, la avena, el arroz, la quinoa, el sorgo, las legumbres. También vas a obtener este grupo de vitaminas del bróculi, coles, coliflor. Fíjate que la naturaleza te ofrece éstas verduras de temporada hasta entrada la primavera. 

Aporta también alimentos ricos en vitamina C: los cítricos como el kiwi, las fresas, naranja, limón. Melón, tomates, bróculi, espinacas.

Evidentemente, que la alimentación sea también de temporada. E intenta disminuir los lácteos de vaca, los fritos, las bebidas gaseosa, el alcohol, el azúcar... éstos provocan que tu hígado se cargue de tóxicos y no pueda depurarlos, por exceso. Lo queremos disponible para sus funciones, en especial ésta: la de depurar las toxinas. La primavera es una estación de muchas alergias: un hígado "cargado" puede empeorarlas. 

Además de los alimentos dichos anteriormente, puedes proteger éste órgano con el Te Verde (el tipo Bancha es una buena opción, así como el Sencha), también las nueces y el aguacate (aunque su temporada es más bien a partir de mayo hasta noviembre), así como las algas


¡SALUD!


Bibliografía:
- "Tabla de composición de Alimentos". Olga Moreiras et al. Ed. Pirámide. 16ena Edición. 
- www.onmeda.es 
- "Materia Medica". Bensky. Chinese Herbal Medicine.