domingo, 10 de febrero de 2013

FRESAS - MADUIXES - STRAWBERRIES

Fresas, fresas!! Estamos en el inicio de su temporada; aunque mucho más sabrosas cuanto más cerca Marzo, entiendo que no puedas esperar a comprarlas.

¿Sabes? Las fresas son especialmente ricas en vitamina C. También te aportan Yodo - no contiene cantidades tan altas como la piña, que es la reina, pero es un buen aporte.
Y como todas las frutas, en general, tiene alto contenido en potasio, agua, fibra (aunque sea de las frutas que menos fibra aporta).

Huelva es la provincia española que cultiva masivamente más fresas, muy demandadas en el resto de Europa.


Cóge fresas, les quitas la "cabeza" de hojas, las pones en un recipiente a trozos y le añades plátano, también troceado. Puedes añadir un poco de leche o yogur, si te gusta, y "pasarlo por el trumix" hasta que te quede un delicioso batido.
Maduixes, maduixes!! Comença la seva temporada; tot i que estan més bones com més proper el Març, entenc que no et puguis esperar!!

Saps? Les maduixes són especialment riques en vitamina C. També t'aporten Iode - no contenen quantitats tant altes com la pinya, que és la reina, però són una bona font.
I com totes les fruites, en general, tenen alt contingut en potassi, aigua i fibra (tot i que sigui de les fruites que menys n'aporta, d'aquesta última).

Huelva és la província espanyola que cultiva massivamente més maduixes. Molt desitjades per la resta d'Europa.


Agafes les maduixes, els hi talles el "cap", on les fulles, les poses a un recipient trossejades, on afegeixes també plàtan a talls. Pots afegir una mica de llet o de iogurt, si t'agrada, ho "passes tot pel turmix" i tens un batut deliciós.
STRAWBERRIES!! You can find them on February but they are miles tastier on March... but I understand you can't wait to buy them!

You know? Strawberries are specially rich in C vitamin. They also provide you Iodine - they aren't "the most iodine-rich fruit" - the "queen" is pineapple - but... not bad!.
As all fruit in general: potassium, water and fiber (it's not a fruit that provides you a large quantity of fiber, but it contains fiber).  

Huelva is the place in Spain that cultivates on a massive scale more strawberries.  


Cut the strawberries up into pieces, put them in a bowl and add banana after cut them up too. You can add milk or yoghourt, if you like it, and blend all together. You'll drink a delightful shake.

ENJOY IT!!
"Tabla de Composición de Alimentos". Olga Moreiras et al. 10ª Edición. Editorial Pirámide, Madrid.

No hay comentarios:

Publicar un comentario